I am Ruud Evers

My Publications


Is een registertolk bij het asielgehoor nog de hoofdregel?

mr. R. Barzilay en mr. R.P.H. Evers, Asiel & Migrantenrecht, 2019-2, p. 54-61
Analyse van 10 jaar jurisprudentie over de inzet van niet-registertolken tijdens asielgehoren.

Ruud Evers Ruud Evers Ruud Evers

Powered by Atg, and October. Design inspired by John.